Thị trường thịt và trứng gia cầm trên toàn cầu sẽ thay đổi khi dân số tăng?

mất:4 phút, 3 giây để đọc.

Trong mười năm tới, khi dân số tăng lên; sản lượng gia cầm và trứng trên toàn cầu sẽ thay đổi. Ước tính năm 2021; sản lượng thịt gia cầm của thế giới đạt 127,2 triệu tấn.

Dân số thế giới tăng chậm lại

Đến năm 2030, dân số thế giới sẽ khoảng 8,3 tỷ người và đến năm 2050; trái đất sẽ là nơi sinh sống của 9,3 tỷ người. Theo giám đốc Carl Hausmann; Giám đốc điều hành tại Bunge Ltd; từ nay đến năm 2050; để theo kịp tốc độ tăng dân số toàn cầu; sản lượng lương thực cần tăng 70%.

Các nước đang phát triển có tỷ lệ gia tăng dân số cao nhất. Ước tính đến năm 2030, các quốc gia này sẽ có khoảng 6,9 tỷ người; và đến năm 2050 sẽ chiếm 85% dân số toàn cầu. Do đó, các nước này sẽ chiếm phần lớn sự tăng trưởng về nhu cầu tiêu thụ thịt và trứng gia cầm trong thời gian tới.

Tiêu thụ trứng tăng ở các nước đang phát triển

Theo dự báo của FAO; tiêu thụ trứng toàn cầu ở các nước đang phát triển sẽ tăng từ 6,5 kg/người/năm vào năm 2000 lên 8,9 kg (tương đương 148 quả trứng/người/năm) vào năm 2030. Ở các nước công nghiệp phát triển; mức tiêu thụ trứng dự kiến ​​sẽ tăng từ 13,5 kg (khoảng 225 quả trứng)/người/năm vào năm 2020 lên 14,8 kg (khoảng 247 quả trứng/người/năm) vào năm 2030.

Thị trường thịt và trứng gia cầm trên toàn cầu sẽ thay đổi

Hơn 67% lượng trứng tiêu thụ toàn cầu thuộc về các nước châu Á. Ở Trung Quốc, mức tiêu thụ trứng cao hơn gấp đôi so với mức bình quân của các nước đang phát triển, từ 15 kg/người/năm (250 quả trứng) năm 2000 lên 20 kg (333 quả trứng/người/người/năm) vào năm 2030.

Sự thay đổi trong thị trường thịt toàn cầu

Trên phạm vi toàn cầu; sản xuất thịt trong thập kỷ tới cũng sẽ chậm lại so với tốc độ tăng trưởng trước đó. Theo dự báo của FAO; sản xuất thịt toàn cầu sẽ tăng chậm từ mức tăng trung bình 2,2% mỗi năm trong thập kỷ trước xuống còn 1,8% mỗi năm; điều này chủ yếu là do tốc độ tăng trưởng chậm hơn ở các nước Mỹ Latinh; đặc biệt là Brazil và Argentina; cũng như chi phí đầu vào tăng cao.

Sản lượng thịt gia cầm tăng hàng năm

Thị trường thịt và trứng gia cầm trên toàn cầu sẽ thay đổi

Trong 10 năm qua; sản lượng thịt gia cầm và thịt lợn đã tăng với tốc độ hàng năm lần lượt là 14% và 5% và dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 2% vào năm 2025. Nhìn chung, tăng trưởng ở các nước đang phát triển sẽ chiếm 77% mức tăng sản lượng thịt vào năm 2025. So với các loại thịt khác; sản lượng thịt gia cầm sẽ tiếp tục tăng với tốc độ nhanh nhất (2,2% / năm) và sẽ vượt cả thịt lợn. Sản lượng cao nhất sẽ là vào cuối năm 2021. Đến năm 2021, sản lượng thịt gia cầm có thể vượt 117,2 triệu tấn; trong khi sản lượng thịt lợn gần 126 triệu tấn.

Tiêu thụ thịt phần lớn tập trung ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Khi nhu cầu về trứng tăng lên; phần lớn tiêu thụ thịt sẽ tập trung ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; chiếm 56% mức tăng trưởng nhu cầu thịt toàn cầu từ năm 2010 đến năm 2021. Ngoại trừ các nước Đông Âu; lượng tiêu thụ của các nước phát triển sẽ chọn thịt gia cầm ở mức 90% tổng lượng thịt tiêu thụ của họ. Riêng ở các nước đang phát triển; tỷ lệ tiêu thụ hàng năm khoảng 62% thịt gia cầm; 19% thịt heo, 13% thịt bò và 6% thịt cừu. Dự báo tiêu thụ thịt gia cầm ở các nền kinh tế phát triển vào năm 2021 có thể sẽ đạt 44,7 triệu tấn; trong khi các nền kinh tế đang phát triển sẽ tiêu thụ khoảng 82,3 triệu tấn.

Tăng trưởng thương mại hàng năm về thịt gia cầm sẽ chậm lại đáng kể so với giai đoạn trước đó; chỉ ở mức dưới 2%/năm đến năm 2030; so với mức bình quân 5,5%/năm trong thập kỷ qua. Đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng thương mại gia cầm sẽ là Mỹ và Brazil; chiếm gần 80% thương mại gia cầm thế giới trong giai đoạn 2021 – 2025. Tăng trưởng nhập khẩu cũng sẽ được dẫn dắt bởi các quốc gia ở Trung Đông; Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Trích dẫn từ Tapchigiacam.vn
Phạm Ngân

, ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.